Flyforsinkelse – hvad er en ekstraordinær omstændighed?

Flyselskaber henviser til udtrykket "ekstraordinær omstændigheder" ganske ofte. Dette udtryk betyder, at flyselskabet ikke skal betale kompensation til passagererne for flyforsinkelser og aflysninger. Men hvad er en ekstraordinær omstændighed, og hvilke tilfælde gælder den? Det forklarer vi dig nedenfor.

EU261, forordningen der beskytter dig som flypassager

Forordning (EF) nr. 261/2004 har som primære formål at beskytte dig som flypassager. Forordningen placerer ansvaret hos flyselskaberne, i situationer hvor passagerer lider af uregelmæssigheder i deres planlagte flyvning. EU261 bestemmer, at rejsende har ret til kompensation i følgende scenarier:
 • En forsinkelse på over 3 timer
 • Et aflyst fly
 • En overbooket flyvning, hvor en passager bliver nægtet boarding
Der er dog undtagelser, der begrænser luftfartsselskabernes ansvar i visse tilfælde. Hvis flyselskabet kan godtgøre, at forsinkelsen eller aflysning skyldtes ekstraordinære omstændigheder, kan de ikke være lovpligtig til at betale økonomisk kompensation.

Ekstraordinære omstændigheder

Som ordet "ekstraordinære" indikere, er disse situationer uventede. En ekstraordinær omstændighed forekommer som en del af flyselskabet daglige drift og aktiviteter.”Ekstraordinære omstændigheder” er et juridisk begreb, som er blevet vurderet og defineret af domstole på tværs af EU. En ”ekstraordinær omstændighed” i lovens forstand, er ikke nødvendigvis det samme, som man normalt vil opfatte som ekstraordinært. I forhold til EU261 kan flyselskabet kun holdes ansvarlig for de situationer, det er at formode, at de har kontrol over. Når en forsinkelse eller aflysning skyldes en ekstraordinær omstændighed, er årsagen til afbrydelsen uden for flyselskabets magt og kontrol. Det hævdes også, at flyselskabet ikke kunne have forudsagt eller forhindret forsinkelsen eller aflysningen, selv når alle rimelige foranstaltninger blev truffet. Selv om alle forsinkelser og aflysninger er forskellige, kan du med fordel spørge dig selv ”hvis ansvar er det, at det her skete?”. "Luftfartsselskaber, ... , bør yde passagererne kompensation, medmindre aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet." (EF 261/2004)

Hvornår gælder en ekstraordinær omstændighed?

Der henvises til en ekstraordinær omstændighed, når flyselskabet ikke er skyld i flyforsinkelsen eller aflysningen. Her er nogle eksempler på omstændigheder, der kan betragtes som ekstraordinære;
 • Dårlig vejr: Storm, tordenvejr, kraftig regn, men også tykke skyer kan forstyrre flytrafikken. I tilfælde af dårligt vejr påvirkes ofte flere flyvninger, der afgår fra samme lufthavn.
 • Strejke: Enhver strejke, uanset om den er af en tredjepart  eller flyselskabets eget personale, betragtes som en ekstraordinær omstændighed.
 • Medicinsk nødsituation: Hvis en passager bliver syg under en flyvning, og flyvningen skal foretage en nødlanding på nærmeste lufthavn, har du ikke ret til erstatning for forsinkelsen.
 • Terrorisme eller politisk ustabilitet: I tilfælde af et terrorangreb eller politisk ustabilitet taler vi også om en ekstraordinær omstændighed.
 • Ulovlig arbejdsnedlægning
 • Bird Strike: Udtrykket "Bird Strike" referer til skade på flyet forårsaget af en kollision med en fugl. En bird strike anses normalt for en ekstraordinær omstændighed og fjerner derfor din ret til at kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse.
 • Uforudsete sikkerhedsproblemer: Uventede tekniske fejl går under en ekstraordinær omstændighed
 • ATC-restriktion
I forordningen gives denne forklaring:
"Sådanne omstændigheder kan navnlig indtræffe som følge af politisk ustabilitet, vejrforhold, der er uforenelige med gennemførelsen af den pågældende flyvning, sikkerhedsrisici, uforudsete sikkerhedsproblemer eller strejker, der berører det transporterende luftfartsselskabs drift."(EF 261/2004)

Tilfælde der ikke anses som usædvanlige

Ofte forveksles en ekstraordinær omstændighed og en omstændighed, der ikke er flyets "fejl". En teknisk fejl kan forekomme spontant. For eksempel et fladt dæk. Flyselskabet er ansvarlig for vedligeholdelsen af flyet. Mange tekniske fejl kan forhindres på den måde. Tekniske fejl, der medfører forsinkelser over tre timer, betragtes ikke som ekstraordinære, og du kan i disse tilfælde derfor kræve kompensation. Nedenfor giver vi dig nogle eksempler på situationer, hvor flyselskabet ikke kan ligge skylden fra sig og blot melde en ekstraordinær omstændighed;
 • Tekniske fejl
 • Interne operationelle problemer
 • Dårlig vejr ved en tidligere flyvning eller rute, som igen påvirker den pågældende flyvning (såkaldt knock-on effect)
 • Problemer med og mangel på besætning (hviletider, sygdom)
 • Kollision med et tredjeparts køretøj på rullebanen

Flyselskabet skal kunne dokumentere

Du skal være opmærksom på, at det ikke er nok at flyselskabet SIGER de har gjort det de skal, eller at de SIGER forsinkelsen skyldes en ekstraordinær omstændighed. Flyselskabet skal også BEVISE det, ellers skal de stadig betale dig kompensation. Det kan også betale sig at tænke lidt udenfor boksen når du skal vurdere, om flyselskabets afvisning er korrekt. Hvis flyselskabet fx siger, at de ikke kunne lette grundet vejrforhold, kan du med fordel tjekke, om andre fly kunne lande eller lette fra lufthavnen i samme periode. Hvis du ikke mener, at flyselskabet har bevist ekstraordinære omstændigheder, skal du fastholde dit krav om kompensation. Du skal samtidig være opmærksom på, at selv hvis flyselskabet har bevist, at forsinkelsen eller aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder, skal de stadig have forsøgt at begrænse din forsinkelse mest muligt, for at slippe for at betale dig kompensation.

Eksempler: 

Hvis der er noget på flyet der ikke virker, og der er en teknisk fejl, så vil det generelt ikke være en ekstraordinær omstændighed, fordi det er flyselskabets eget ansvar at vedligeholde deres fly ordentligt. Hvis flyet under start eller landing rammer en fugl (birdstrike), er det en ekstraordinær omstændighed, fordi flyselskabet intet kunne have gjort for at undgå det. Hvis Air Traffic Control (ATC) sætter begrænsninger for, hvor mange fly der må lande eller letter fra lufthavnen på et bestemt tidspunkt, er det udenfor flyselskabets kontrol, og dermed er det en ekstraordinær omstændighed. Hvis vejrforhold forhindrer flyet i at lette eller lande, er det udenfor flyselskabets kontrol, og dermed er det en ekstraordinær omstændighed. Hvis der er strejke blandt lufthavnens personale, så er det udenfor flyselskabets kontrol, og dermed er det en ekstraordinær omstændighed. Hvis strejken derimod er blandt flyselskabets eget personale eller piloter, er det inden for flyselskabets kontrol. Dermed er det ikke en ekstraordinær omstændighed. (Fra retspraksis kan vi specifikt oplyse, at hvis en bagage handler i lufthavnen kører sin bagagevogn direkte ind i siden på flyet, og dermed ødelægger flyet, så er det ikke en ekstraordinær omstændighed).

Var du forsinket?

Har du oplevet en lang forsinkelse eller aflysning? Tjek din kompensationsrettighed på FlyPenge.dk. Du kan være berettiget op mod 4.500 kr. i flykompensation.

Asta har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 467 €

Cecilie har fløjet med EasyJet og har modtaget: 388 €

Bent har fløjet med KLM og har modtaget: 623 €

Tommy har fløjet med EasyJet og har modtaget: 623 €

Thea har fløjet med Ryanair og har modtaget: 383 €

Ida har fløjet med Ryanair og har modtaget: 383 €

Lars har fløjet med Ryanair og har modtaget: 383 €

Leif har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 1.246 €

Henrik har fløjet med Ryanair og har modtaget: 958 €

Jákup har fløjet med British Airways og har modtaget: 388 €

Jan har fløjet med Scandinavian Airlines System og har modtaget: 623 €

Eva har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 582 €

Anna Sofie har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 194 €

Maja har fløjet med KLM og har modtaget: 623 €

Linda har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 623 €