Du kan få kompensation og erstatning ved aflyst fly

I de seneste år har mange flyselskaber reduceret sine omkostninger ved at have mindre personale i besætningen samt mindre omløbstid, dvs. den tid der bruges på at klargøre et fly inden afgang. Der kan spares enormt mange penge og ikke mindst tid, når vedligeholdelse og rengøring udføres på en gang. Men disse besparelser betyder desværre, at selv det mindste problem med flyet eller besætningen kan forårsage en kædereaktion på tværs af hele flyselskabets netværk, hvilket potentielt kan resultere i forsinkede eller aflyste fly.

Kræv dine penge nu!

Et aflyst fly kan hurtigt blive et mareridt. Det kan være svært at finde et alternativt fly, mad og drikke i lufthavnen er ofte dyr, og er du strandet i lufthavnen, kan et hotelophold være nødvendigt.

Står du i den uheldige situation at være strandet i udlandet på grund af en flyaflysning, skal du vide, at det pågældende flyselskab har en forpligtelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 til at bringe dig hjem så hurtigt som muligt. De skal iøvrigt sørger for forplejning.

Hvis dit fly blev aflyst på grund af eksempelvis tekniske fejl, har du ret til kompensation. Tekniske fejl anses ikke som værende en ekstraordinær omstændighed. Det er flyselskabets eget ansvar at vedligholde sine fly. Dog kan flyselskabet i enkelte tilfælde fritages for at betale dig kompensation. Men de skal kunne påvise, at de tekniske fejl ikke kunne være undgået, selv om alle forholdsregler var overholdt. Det er de nationale luftfartsmyndigheder, som skal vurdere disse spørgsmål. Her i Danmark er det Trafik- og Byggestyrelsen, du skal kontakte, hvis flyselskabet mener, at de tekniske fejl, som var skyld i aflysningen, er ekstraordinære.

Hvor meget kan jeg kræve i kompensation for en flyaflysning?

EF 261/2004 blev oprettet for at beskytte passagers rettigheder, da flyselskaberne ikke var gode nok til at tage hensyn til sine kunder selv.

Flyaflysninger er betydeligt mere komplicerede end flyforsinkelser, eftersom det øjeblik du blev meddelt om annulleringen, afgør kompensationsbeløbet.

Kompensationsbeløbet er fastsat i EF 261/2004 artikel 7, stk. 1, og er som sådan angivet i euro. Vi har dog gjort det nemt for dig, så du kan i nedenstående skema se, hvor meget du præcis vil få i kompensation i kroner. Beløbet er pr. passager;

Din rejse var Sagen bliver sendt i retten Sagen bliver IKKE sendt i retten
under 1.500 km. og forsinket mere end 3 timer 907,50 kr. 1.450,00 kr.
1.500-3.500 km. og forsinket mere end 3 timer 1.430,00 kr. 2.325,00 kr.
over 3.500 km. og forsinket mellem 3-4 timer 1.080,00 kr. 1.730,00 kr.
over 3.500 km. og forsinket mere end 4 timer 2.175,00 kr. 3.485,00 kr.

Få en refusion eller bliv ombooket

Når flyselskabet informerer dig om en aflysning, skal de give dig et valg mellem:

 • en fuld refusion af din flybillet og et alternativt fly, der drives af samme flyselskab under samme booking (f.eks. retur og videreflyvninger), eller
 • et alternativt fly til at komme til din destination

Men hvad nu hvis dit fly er aflyst undervejs på din rejse?

I dette tilfælde skal flyselskabet give dig mulighed for at vælge mellem et alternativt fly og en refusion. Vælger du refusionen, skal flyselskabet give dig en flybillet, som bringer dig tilbage hjem.

Kræv dine penge nu!

Ret til kompensation i tilfælde af flyaflysning

Ud over ovenstående kan du være berettiget til godtgørelse i form af økonomisk kompensation. Dette afhænger først og fremmest af ankomsttidspunktet for det alternative fly, der tilbydes af flyselskabet.

Det andet kriterium, der bestemmer din ret til kompensation, er øjeblikket, du fik at vide at flyet var aflyst. EF 261/2004 skelner mellem disse 3 scenarier:

 • Dit fly blev aflyst mindre end 7 dage før afrejse, eller da du var i lufthavnen
 • Dit fly blev aflyst mellem 7 og 14 dage før afrejse
 • Dit fly blev aflyst mere end 14 dage før afrejse

Sidstnævnte tilfælde, hvor flyselskabet underretter dig 14 dage eller mere før flyvningen, har du ikke ret til kompensation. Du skal dog have mulighed for at vælge mellem en alternativ flyrejse eller en refusion.

Ret til rimelig forplejning og indkvartering

Hvis aflysningen forsinker dig med mere end 2 timer, skal flyselskabet også respektere din ret til forplejning. Flyselskabet er forpligtiget til at give dig måltider samt drikke, to telefonopkald (eller email eller fax) og om nødvendigt et hotelophold med transport mellem lufthavnen og hotellet.

Husk derfor at gemme dine kvitteringer til dokumentation af dine udgifter. Bemærk at flyselskabet kun betaler for rimelig forplejning. Du kan derfor ikke forvente, at de betaler for alkohol i lufthavnens bar eller for timelange opkald.

Flyselskabet kan reducere kravet med 50%

Flyselskaberne kan reducere kravet med 50%, hvis forsinkelsen er under 4 timer, rejsen er over 3.500 km og rejsen starter i EU eller flyvningen er med et EU-registret selskab.

Kompensation kan nedskrives til 400 EUR, hvis rejsen er mellem to EU-lande ved rejser over 3.500 km. Det gælder både flyforsinkelser og flyaflysninger.

Flyselskabet kan ligeledes reducere kravet med 50% ved omlægning af rejsen.

Tilfælde hvor du ikke har ret til kompensation i tilfælde hvor;

 • Du får meddelelsen om aflysningen 14 dage før det planlagte afgangstidspunkt,

ELLER

 • Du får meddelelsen om aflysningen mellem 14 og 7 dage før det planlagte afgangstidspunkt,
 • OG du får tilbudt en omlægning af rejsen, så du kan afrejse højst to timer før det planlagte afgangstidspunkt, I dette tilfælde må flyselskabet nedskrivekravet med 50%.
 • OG ankomme til det endelige bestemmelsessted senest fire timer efter det planlagte ankomsttidspunkt

ELLER

 • Du får meddelelsen om aflysningen mindre end 7 dage før det planlagte afgangstidspunkt,
 • OG får tilbudt en omlægning af rejsen, så du kan afrejse højst en time før det planlagte afgangstidspunkt,
 • OG ankomme til det endelige bestemmelsessted senest to timer efter det planlagte ankomsttidspunkt.

Flyselskabet skal orientere dig om eventuelle alternative transportmuligheder, når de meddeler dig om aflysningen.

Ingen erstatning for aflyst fly ved ekstraordinær omstændighed

En ekstraordinær omstændighed betyder kort og godt, at den pågældende forsinkelse, overbookning eller aflysning er uden for flyselskabets kontrol. Flyselskabet har således ikke været i stand til at forudse eller forberede sig på situationen. I lovens forstand er en ekstraordinær omstændighed ikke nødvendigvis det samme, som man normalt vil opfatte som ekstraordinært. Ifølge EF 261/2004 omfatter ekstraordinære omstændigheder:

 • Uønskede vejrforhold, ekstremt dårligt vejr
 • Ulovlig arbejdsnedlægning
 • Strejke hos tredjepart
 • Sikkerhedsforanstaltninger i lufthavnen
 • Politiske opstande eller protester
 • Skjulte produktionsfejl
 • Sygdom hos besætning/personale
 • “Bird strikes” – sammenstød med fugle
 • ATC-restriktion

Flyselskabet har ud fra ovenstående omstændigheder ikke pligt til at udbetale kompensation. Dog skal de dokumentere, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået. Flyselskabet skal altså BEVISE det, ellers skal de stadig betale dig kompensation. Tag derfor altid dine forholdsregler og spørg dig selv “hvis ansvar er det, at det her skete?”. Bemærk! Du er som udgangspunkt ikke berettiget kompensation, når dit fly er forsinket på grund af tidligere afgange.

Læs mere om ekstraordinære omstændigheder her.

Annullering eller flyforsinkelse på grund af strejke: Hvad er mine rettigheder?

En nylig opgørelse fra EF-Domstolen fastslår, at luftfartsselskaberne skal betale kompensation for flyvninger, der forsinkes eller annulleres på bagrund af “wildcat strejke“. Hvis en gruppe af medarbejdere går i strejke uden nogen form for påmindelse eller godkendelse af fagforeningsledelsen, kaldes det en wildcat strejke.

Hidtil blev alle strejker betragtet som værende ekstraordinære omstændigheder. Flyselskaberne kunne således befri sig fra ansvaret, når forsinkelsen eller aflysningen var forårsaget af en strejke. Som følge heraf var de ikke berettiget til at betale erstatning til flypassagerer.

Men EU-Domstolen besluttede i foråret 2018 at ændre kompensationsgrundlaget ved strejke som følge af det tyske flyselskab TUI’s omfattende medarbejderstrejke;

“Det spontane fravær af en betydelig del af besætningspersonalet ” wildcat” … som følge af  ledelsen meddelelse om væsentlig omstrukturering af virksomheden, hvilket spontant efterfølgende fik adskillige medarbejdere til at sygemelde sig, er ikke omfattet af begrebet »ekstraordinære omstændigheder« i denne bestemmelses forstand. «

Med andre ord fastslog EU-Domstolen, at denne form for uofficielle, spontane strejke var under flyselskabets ansvar, da det handler om virksomhedens interne forhold. Wildcat strejke kan derfor ikke betragtes som “ekstraordinære omstændigheder”, og passagerer, der har oplevet en sådan flyafbrydelse, har ikke ret til kompensation.

I henhold til EF 261/2004 betragtes “officielle strejker” dog stadig som ekstraordinære omstændigheder. De enkelte kompensationssager for strejke skal derfor undersøges individuelt.

Hvad der ikke vil blive påvirket, er passagerernes ret til erstatning i form af forplejning i tilfælde af forsinkelser over to timer. Flyselskaberne skal levere måltider og om nødvendigt indkvartering til passagerer, hvis flyvning er blevet aflyst eller forsinket i længere tid.

Få din berettiget kompensation for aflyst fly fra FlyPenge.dk

Vi er hos FlyPenge.dk altid klar til at videreføre din sag. Vi er fast besluttet på at håndhæve dine rettigheder som flypasager verden over. Vores mission er at hjælpe dig med at få dine penge tilbage for din forsinket, aflyste eller overbooket flyrejse. Vores dygtige juridiske afdeling gennemgår din sag helt gratis. Hos FlyPenge.dk er der ingen udbetaling, forudbetaling, gebyrer eller lignende. Det er rent no cure, no pay, og det koster dig derfor ikke en krone, hvis du ikke også selv får penge ud af det. Du finder vores kontaktinformation her. Vi ser frem til at høre fra dig!

 

Kræv dine penge nu!Aflyst fly FAQ

Hvis min fly bliver aflyst – Hvad gør jeg?

En flyforsinkelse er ikke et særtilfælde, og hvis du er en ”frequent flyer”, vil du med stor sikkerhed opleve, at dit fly på et tidspunkt bliver forsinket. Hvis uheldet er ude, er der hjælp at hente, og du har som passager en række rettigheder, som du kan benytte dig af for at få kompensation for forsinkelsen og den tabte tid. Hos Flypenge er alt, du skal gøre at give os de nødvendige oplysninger, så forhandler vi kompensationen for dig, og vi varetager alt kommunikation hos flyselskabet.

Hvordan får jeg kompensation for aflyst fly?

Er dit fly forsinket i mere end 3 timer, kan du have krav på kompensation fra flyselskabet. Beløbets størrelse afhænger af, hvor længe du er blevet forsinket og flyrejsens længde. Hos Flypenge har vi specialiseret os i sagsbehandlingen, og vi har gjort det nemt for forbrugeren at få adgang til den berettigede kompensation. Du kan få adgang til din kompensation ved at give os de nødvendige oplysninger, så tager vi os af sagen og kontakten med flyselskabet.

Aflyst fly – Hvad er mine rettigheder?

Hvis dit fly bliver forsinket i mere en 3 timer, kan du have adgang til en kompensation fra flyselskabet. Kompensationen beregnes ud fra længden på forsinkelsen samt den samlede distance af rejsen. Er forsinkelsen om natten har du også ret til indkvartering på hotel samt transport mellem lufthavn og hotel. Er dit fly forsinket på 2 eller flere timer har du ret til forplejning, eksempelvis i form af madkuponer samt adgang til telefonopkald og e-mails.

Hvordan får jeg kompensation for aflyst fly?

Har dit fly været forsinket i mere end 3 timer, kan du sende din sag til os, så går vi med det samme i gang med at forhandle din berettigede kompensation med flyselskabet. Størrelsen på kompensationen afhænger af den samlede forsinkelse og distance på din rejse. Vi står for alt kommunikation med flyselskabet og papirarbejdet, og vinder vi sagen, sætter vi pengene direkte ind på din konto.

Kræv dine penge nu!

Asta Sahl har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 3.485,00 kr.

Cecilie F. har fløjet med EasyJet og har modtaget: 2.900,00 kr.

Bent Kjær har fløjet med KLM og har modtaget: 4.650,00 kr.

Tommy har fløjet med EasyJet og har modtaget: 4.650,00 kr.

Thea har fløjet med Ryanair og har modtaget: 2.860,00 kr.

Ida Johanne har fløjet med Ryanair og har modtaget: 2.860,00 kr.

Lars Peter Kruse har fløjet med Ryanair og har modtaget: 2.860,00 kr.

Leif har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 9.300,00 kr.

Henrik har fløjet med Ryanair og har modtaget: 7.150,00 kr.

Jákup har fløjet med British Airways og har modtaget: 2.900,00 kr.

Jan har fløjet med Scandinavian Airlines System og har modtaget: 4.650,00 kr.

Eva Gaarsdal har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 4.350,00 kr.

Anna Sofie har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 1.450,00 kr.

Maja Thejlmann har fløjet med KLM og har modtaget: 4.650,00 kr.

Linda har fløjet med Norwegian Air Shuttle og har modtaget: 4.650,00 kr.

© Copyright 2015 - 2018 Flypenge.dk
Firma adresse: Vestergade 18 E, 1456 København K, KBH, DK | Tel: 44224080 | Email: info@flypenge.dk.
Flypenge.dk | CVR 34593833 | Åbningstider &
Flypenge.dk Rated 4.9 / 5 based on 85 reviews. | Review Flypenge.dk